Registrácia prác
do EFFIE 2022

OTVORENÁ!JEDINÝ DDL pre registráciu prác do súťaže
18. november 2022.
Kto si uchmatne EFFIE?

Aj vaša práca sa môže stať najefektívnejšou kampaňou roka 2022!

Víťazov aj Agentúru roka sa dozvieme  
na evente 12. decembra 2022. 

Dôležité informácie k registrácii prác:

POZOR, len jeden DDL pre prihlásenie prác, 18. NOVEMBER 2022.

Do súťaže EFFIE 2022 je možné prihlásiť reklamné kampane, ktoré prebiehali
od 1. septembra 2021 do 31. októbra 2022.


Reklamná kampaň môže byť prihlásená iba do jednej z produktových kategórií alebo do jednej zo špeciálnych kategórií.

Viac informácií v aktuálnom štatúte súťaže

REGISTRAČNÉ POPLATKY

Výška poplatku (bez DPH) za prihlásenie reklamnej kampane do súťaže EFFIE® je určená pre rok 2022 v závislosti od počtu prihlasovateľov nasledovne:


Platba registračného poplatku musí byť pripísaná na účet vyhlasovateľa súťaže KRAS TRADE, spol. s r.o., číslo bankového účtu 2945001538/1100 (IBAN: SK14 1100 0000 00294 500 1538) najneskôr 21. novembra 2022 (VS: IČO prihlasovateľa).

HARMONOGRAM EFFIE 2022

28.10.   Spustenie registrácie do súťaže
18.11.   DDL na zaslanie prihlášok (FINAL)
21.11.   Zasadnutie dozorného výboru - kontrola prihlášok
22.11.   Zaslanie prihlášok porote 1. kola
25.11.   Zasadnutie poroty 1. kola
28.11.   Odovzdanie hodnotenia 1. kola
01.12.   Zaslanie prihlášok porote 2. kola
08.12.   1. zasadnutie poroty 2. kola
09.12.   Odovzdanie hodnotenia 2. kola
12.12.   Prezentácie shortlistov pred porotou
12.12.   2. zasadnutie poroty 2. kola
12.12.   Vyhlásenie výsledkov EFFIE 2022

Kontakty

Silvia Cyprichová

Klub reklamných agentúr Slovenska

Mlynské Nivy 16

821 09 Bratislava

V prípade otázok
https://effie.sk/prihlaska/login